Jaarevenement 28 maart 2014

Tijdens de afgelopen editie van het Lab Technology Network jaarevenement vertelden sprekers over o.a. trends en ontwikkelingen op het gebied van: Dopingonderzoek, 3D technologieën in het laboratorium, Biobased Economy (gebruik van planten voor o.a. geneesmiddelen) en Ageing (genetische en omgevingsfactoren) in het plenaire programma en actieve sessies. Een panel van ervaren analisten, labmanagers, HR managers en vertegenwoordigers van de sectoren beantwoorden vragen over de analist van de toekomst, ondernemerschap, carrière en persoonlijke ontwikkeling in een interactieve discussie.

Het Lab Technology Network biedt een platform voor analisten die werkzaam zijn in de life science sector (agro, (bio)farma, chemie, food en health). Spreek met analisten uit het bedrijfsleven of van de universiteit, uit de research of diagnostiek en ontmoet analisten die ondernemer zijn geworden!

Download hier de beschikbaar gestelde presentaties van de sprekers:

Plenair
Dr. Koen Deventer, Doping Control Laboratory (DoCoLab) Universiteit Gent
´Trends en technologieën in de strijd tegen doping´

Wouter van der Meer, Sales Engineer Applikon Biotechnology B.V.
´Trends en technologieën: 3D technologieën in het laboratorium´
 
Sessie Biobased Economy - Gebruik van planten voor o.a. geneesmiddelen
Dr. Leon Mur (Kenniscentrum Plantenstoffen) Directeur
De biobased economy biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame producten en nieuwe functionele moleculen gemaakt uit biomassa (afvalstromen en specifieke teelten). Welke strategie past de Nederlandse Tuinbouw sector toe, welke farmaceutische, agrochemische en novel food producten worden er ontwikkeld en welke impact heeft dat op het laboratorium.

Frederike Stock (Naturalis) MSc student
Planten bevatten duizenden inhoudsstoffen die gebruikt worden als geneesmiddel. Zo bevatten bepaalde Orchideeën soorten een werkzame stof tegen de schimmel Candida. Frederique zal in haar presentatie vertellen welke technieken er op het laboratorium worden toegepast in dit onderzoek inclusief in vitro schimmel assay’s en moleculaire verwantschapsanalyses.

Sessie Ageing - Genetische en omgevingsfactoren
Dr.ir. Diana van Heemst (LUMC) Associate professor
Bij het gezond ouder worden spelen voeding, genetica en beweging een grote rol. De hormonale huishouding wordt mede door deze factoren beïnvloed, zo blijkt uit studies. Diana van Heemst zal deze factoren belichten, de interactie tussen de factoren en invloed van voeding op de hormoon balans in het lichaam zoals insuline.  
        
Monique Ebbelaar (Hanzehogeschool Groningen) Onderzoeker
Food & Nutrition richt zich op de bijdrage die voeding in het algemeen en specifieke voedingsmiddelen en nutriënten in het bijzonder kunnen leveren aan Healthy Ageing. Voedsel en eetgewoonten zijn de belangrijkste niet-genetische bepaalde componenten bij ouderdom gerelateerde ziektebeelden. Een juiste dieet- en voedselkeuze kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een verlenging van de levensduur en verbetering van kwaliteit van leven, in het bijzonder van ouderen.
        
Marijke Wagner (Vrije Universiteit Amsterdam) onderwijs- en onderzoekmedewerkster
Er is steeds meer bewijs dat mitochondriën een belangrijke bijdrage leveren aan het verouderingsproces waaronder afname in mitochondriële energie metabolisme, verhoogde mitochondriële oxidatieve stres en de accumulatie van mtDNA mutaties.

Sessie Nieuwe producten & technologieën - Biology 2.0
Jeroen van Bergen (LUMC) Assistant Professor
Mass Cytometrie: Een revolutionaire nieuwe technologie biedt de mogelijkheid om in detail te bestuderen hoe het afweersysteem ons beschermt tegen infecties, tumoren vernietigt en hoe datzelfde afweersysteem auto-immuunziekten veroorzaakt. Op termijn zal het gebruik van deze technologie tot betere vaccinatiestrategieën en behandelmethoden leiden.

Drs. Leendert Vermeulen (Roche Diagnostics Nederland) Sales Applicatie Specialist HRM screening
High Resolution Melt (HRM) analyse voor de screening van mutaties (o.a. SNP’s) in genen. De technologie wordt toegepast om de moleculaire basis van ziektes te onderzoeken, in de diagnostiek maar ook in de plantenveredeling om mutaties op te sporen die een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de opbrengst, smaak en resistenties tegen ziekte en plagen.

Natasha Karol (TAP Biosystems) Regional Sales Manager
Een volledig geautomatiseerd high troughput platform voor de ontwikkeling van cel cultures met toepassingsgebieden in drug discovery, bioprocessing, biologics productie en regeneratieve.

Sessie Ondernemend werken - Als werknemer en ondernemer
Dr. ir. Pim Muijselaar (Abbott Healthcare Products) Sr. Manager Technical Operations Analytical Science & Technology
Pim Muijselaar zal vanuit het perspectief van de werkgever belichten welke ruimte medewerkers bij Abbott Healthcare hebben om op een ondernemende manier werkzaam te zijn. Wat wordt er verstaan onder ondernemend werken, voor welke werknemers is het geschikt en welke competenties worden er ontwikkeld.

Marlinda Dijkstra (werkzaam in poule voor Bioscience@work)
Marlinda is werkzaam bij Bioscience@work dat in het leven is geroepen om aan de flexibele vraag naar laboranten en procesoperators te kunnen voldoen. Bioscience@work medewerkers zijn werkzaam in verschillende projecten binnen een bedrijf maar wisselen ook tussen de deelnemende  (bio)farmaceutische bedrijven. Een mooie concept voor ondernemende procesoperators die veel ervaring willen opdoen in projecten en bij verschillende bedrijven.

Erik Kakes (Applikon Biotechnology B.V.) Co-owner en International Sales & Marketing Director
Erik Kakes heeft zich vanuit het laboratorium ontwikkelt tot zelfstandig ondernemer als mede eigenaar van Applikon Biotechnology in de life sciences sector. Welke momenten zijn bepalend geweest voor zijn ontwikkeling als ondernemer, wat is zijn passie en welke competenties heb je nodig.

 

Op dit moment zijn we weer begonnen met het programma voor 2015 vorm te geven. Houd daarom de website in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen en volg ons op Twitter of Linkedin of schrijf je in voor ontvangst van onze nieuwsbrief!